top of page

Povolení staveb zelených zdrojů energie bude výrazně jednodušší

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu přináší významné usnadnění staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt, jako jsou fotovoltaické panely na bytové domy. Podle tohoto návrhu už nebudou muset lidé získávat pro tyto stavby povolení od stavebního úřadu ani licenci od Energického regulačního úřadu.


Díky novele zákona se stavby obnovitelných zdrojů energie do 50 kW v zastavěné oblasti dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu. Jedinou stavbou, která se mezi tyto neřadí, jsou stavby vodního díla v zastavěném území. Nadále tak nebude nutné vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.


Limit 50 kW bude nově platit, po splnění podmínky i pro stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu. Tyto podmínky jsou definovány následovně:

  • obnovitelný zdroj energie nesmí zasahovat do nosné konstrukce,

  • současně obnovitelný zdroj nemění způsob užívání stavby.

Tato novela zákona také zvyšuje limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého je nutné žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat živnost. Z aktuálních 10 kW vroste rovněž na nově stanovený limit 50 kW.


Připomínky a doplnění

Samozřejmě se k návrhu vznesla řada připomínek z jiných ministerstev. Ministerstvo životního prostředí žádalo, aby byl limit navýšen místo 50 kW na 100 kW. Toto však neprošlo. Ministerstvo vnitra zase upozorňovalo, že spolu s potřebou licence a další důležitých věcí, odpadá i požadavek na odbornou způsobil při instalaci těchto zdrojů energie. Tuto připomínku Ministerstvo průmyslu a obchodu vyřešilo tak, že doplnilo formulaci o potřebě bezpečné instalace.


Jdeme směrem k obnovitelným zdrojům?

Podle ministra průmyslu a obchodu pana Josefa Síkely, se jedná o první krok směrem k většímu rozvoji energií z obnovitelných zdrojů, který proběhne ještě letos na podzim. Další kroky pak budou následovat velmi brzy.


Podle Josefa Síkely je ministerstvo průmyslu a obchodu zavaleno obrovským zájmem o dotační program na podporu instalací fotovoltaických elektráren a oproti původnímu plánu se dotační balíček zvýší ze 4 miliard až na 9 miliard korun.


Díky této podpoře projektů fotovoltaických elektráren by mohl objem elektřiny vzrůst až o 1/3. Česká republika by tak mohla dorovnat ostatní země v EU, za kterými v tomto ohledu v posledních letech zaostávala.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

RA SOLAR je členem CAFT!

S velkou radostí bychom vám chtěli oznámit, že jsme od nynějška členy Cechu Akumulace a FoTovoltaiky. Stali jsme se tak součástí sdružené, které má za cíl podporu rozvoje fotovoltaiky a zvyšování kval

Kommentare


bottom of page