top of page

FOTOVOLTAIKA PRO BYTOVÉ DOMY

Nově jsou fotovoltaické elektrárny pro bytové domy dostupnější díky dotačnímu systému Nová zelená úsporám!

Neváhejte a pošlete nám poptávku nyní!
FVE pro váš bytový dům můžete mít již za dva měsíce.

Máme volné instalační kapacity. 

K čemu je energie vyrobená pomocí FVE na bytových domech využívána? Může být využita pro:

 • elektrifikaci společných prostor,

 • elektrifikaci bytových jednotek,

 • ohřev teplé vody,

 • dobíjení elektromobilů uživatelů domu. 

Výše dotace se stanoví na základě každého kWp instalovaného výkonu, za každou kWh akumulačního systému a za každý připojený byt.

Kolik v rámci dotace na bytové domy získáte? Výpočet je jednoduchý:

 • 1 kWp instalovaného výkonu = 15 000 Kč

 • 1 kWh elektrického akumulačního systému = 10 000 Kč

 • 1 připojená bytová jednotka = 5 000 Kč

Kdo může o dotace na FVE pro panelové domy zažádat?

 • vlastníci stávajících bytových domů

 • SVJ stávajících bytových domů

 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)

 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávami

Fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

Nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu na bytový dům přináší různá úskalí. Jedním z nich je konstrukce střechy, na kterou se budou panely instalovat. Jedná se především o povrch střechy, její strukturu, nosnost, rozmístění antén a satelitů a podobně. Svou roli hraje také přístup na střechu a požární rizika spojená s provozem elektrárny na bytovém domě.

Nadstandardní záruka jen u RA SOLAR:

 • 10 let záruka na instalaci

 • 30 let záruka výrobce na panely

 • 5+5 let záruka na střídač

Provedeme vás žádostí o dotace na vaši FVE.

PODROBNOSTI K DOTACI NZÚ

Pomůžeme vám získat dotaci na stavbu fotovoltaické elektrárny na váš bytový dům dle pravidel dotačního programu Nová zelená úsporám. 

DOTACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyhlášení výzvy: 29.října 2021

Příjem žádostí: 15. listopadu 2021

Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2022

Forma výzvy: Průběžná výzva 

Alokace: 2 mld. Kč

Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty

Velikost projektu: od 1 kW do 1 MW

Míra podpory: 35% - 50%

BLIŽŠÍ PODMÍNKY

 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby

 • Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek

 • Není nutné realizovat výběrové řízení –aplikace jednotkových nákladů

 • Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů

 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/1 kWp instalovaného výkonu FVE

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

 • Posouzení shody parametrů FVE

 • Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě

 • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem

 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní (pouze u FO podnikajících)

Read More >
bottom of page