top of page

Fotovoltaika do firem

Solární elektrárna se vyplatí v každé firmě, která má vlastní budovu nebo pozemek. Nejvíce se vyplatí firmám s vysokou spotřebou elektřiny, nebo se zvýšenou spotřebou v letních měsících.

Máme volné instalační kapacity. 

Fotovoltaická elektrárna na střeše výrobní skladové nebo administrativní budovy je ideálním zdrojem energie potřebné pro provoz objektu. Zároveň je tímto způsobem možno docílit snížení nákladů a snížit dopad rostoucích cen energií. Je-li elektrárna správně navržena, je možno využít až 100% energie z její výroby a snížit tak náklady na nákup energií.

Nespotřebovanou energii je možno odprodat do distribuční soustavy nebo do lokální distribuční sítě ke vzájemné spokojenosti obou stran. Energii je také možno uložit do baterií a použít pro vlastní potřebu.

Návratnost investice do FVE je při správném návrhu a dostatečné efektivní spotřebě v budově či areálu zaručena i po snížení výkupních tarifů na obnovitelné zdroje na nulu.

Fotovoltaické elektrárny pro firmy a podnikatele

Instalace fotovoltaických elektráren pro firmy jsou obvykle spjaty s náročnějšími požadavky ze strany investorů. V praxi se typicky jedná o složitost povrchu komerčních budov, kde často nelze vytvářet stringy s rovnoměrně rozloženými panely k zajištění stejnoměrného osvětlení všech panelů a tedy generování stejně vysokého napětí. Svou roli hrají také vyšší nároky na bezpečnost a požární rizika.

Nadstandardní záruka jen u RA SOLAR:

 • 10 let na instalaci

 • 30 let záruka výrobce na panely

 • 5+5 let záruka na střídač

Provedeme Vás žádostí o dotace na Vaši FVE.

PODROBNOSTI K DOTACI NPO

V rámci národního plánu obnovy - přechod na čistší zdroje energie Vám poradíme, jak získat na stavbu fotovoltaické elektrárny významné dotace.

DOTACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyhlášení výzvy: 29.října 2021

Příjem žádostí: 15. listopadu 2021

Ukončení příjmu žádostí: 31. března 2022

Forma výzvy: Průběžná výzva 

Alokace: 2 mld. Kč

Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty

Velikost projektu: od 1 kW do 1 MW

Míra podpory: 35% - 50%

BLIŽŠÍ PODMÍNKY

 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby

 • Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek

 • Není nutné realizovat výběrové řízení –aplikace jednotkových nákladů

 • Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů

 • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/1 kWp instalovaného výkonu FVE

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

 • Posouzení shody parametrů FVE

 • Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě

 • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem

 • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní (pouze u FO podnikajících)

Read More >
bottom of page