top of page

RA SOLAR je členem CAFT!

S velkou radostí bychom vám chtěli oznámit, že jsme od nynějška členy Cechu Akumulace a FoTovoltaiky. Stali jsme se tak součástí sdružené, které má za cíl podporu rozvoje fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů v České republice. .


Kdo je CAFT?

CAFT je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, které má za cíl podporu širšího využívání FVE systému pro výšení energetické soběstačnosti budov, obcí, měst a energetické soběstačnosti občanů.


Cech Akumulace a FoTovoltaiky je také odborným partnerem orgánů státní správy a místních samospráv, stejně jako partnerem energetických společností a institucí.


Co CAFT prosazuje

Sdružení prosazuje 5 základních bodů, aby fotovoltaická řešení přiblížili co největšímu množství nejen lidí, ale i firem a obcí nebo měst.


Chtějí, aby se fotovoltaika udržela a dále rozvíjela jako tradičních technické obory a stala se tak zdrojem pracovních příležitostí v České republice. Podporují také zvýšení atraktivity investic do FVE. Dalším bodem je také zjednodušení celého procesu schválení a připojení projektu. Zásadní je podpora trvalého zvyšování energetické nezávislosti budov. To, mimo jiné, pomáhá zvyšovat bezpečnost našeho státu jako takového. V neposlední řadě CAFT prosazuje budování decentralizovaných energetických zdrojů jako všeobecně veřejně prospěšnou činnost.


Členstvím v Cechu Akumulace a FoTovoltaiky se tak zavazujeme k dodržování jeho hodnot a cílů.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page