top of page

Vše, co jste chtěli vědět o ostrovní fotovoltaické elektrárně

Aktualizováno: 11. 12. 2021

Ostrovní fotovoltaická elektrárna je systém pro získávání elektrické energie ze slunečního záření. Tento systém umí takto získanou energii ihned poskytnout spotřebiteli nebo ji uložit do zásobních baterií.


Díky možnosti uložení přebytečné energie se tak domácnost stává zcela nezávislou a soběstačnou. Jedním z cílů tohoto systému je zbavit uživatele závislosti na připojení do distribuční elektrické sítě. Pro koho je autonomní systém vhodný, jak funguje a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?


Proč zvolit jako zdroj ostrovní fotovoltaickou elektrárnu?


Tento typ fotovoltaické elektrárny je vhodný pro místa, kde nemáme možnost připojení do klasické distribuční sítě (např. chaty nebo odlehlé stavby). Z toho také pochází označení „ostrovní“ fotovoltaická elektrárna. V menším měřítku může být tento typ fotovoltaické elektrárny vhodný také pro ohřev vody v domácnosti. Vhodný je také pro ty, kdo se snaží o energetickou nezávislost nebo se snaží žít ekologičtějším způsobem života. Nedílnou součástí výhod ostrovní fotovoltaické elektrárny je úspora. Od momentu, kdy provedete počáteční investici a nainstalujete ostrovní elektrárnu, využíváte pouze vlastní energii a nemusíte hradit žádné poplatky za elektřinu.


Jak funguje ostrovní fotovoltaická elektrárna?

Skrze fotovoltaické panely je energie ze slunečního záření přeměněna na elektrickou. Následně měnič změní stejnosměrné napětí na střídavé a my můžeme touto energií napájet libovolné spotřebiče nebo ji využívat k ohřevu vody, ať už v bojleru nebo třeba v bazénu. Energii, kterou ihned nespotřebujeme, systém uloží do baterií a tam je připravena pro pozdější využití.


Jaké jsou výhody ostrovního systému?

  1. Je zcela nezávislý a autonomní. Se systémem ostrovní fotovoltaické elektrárny nejste napojeni na centrální distribuční síť a nemusí vás tak trápit případné výpadky proudu.

  2. Další výhodou je to, že takto získaná energie pochází z obnovitelného zdroje – slunce. Ostrovní fotovoltaická elektrárna je tak dalším krokem k ekologickému způsobu života a k čistšímu životnímu prostředí.

  3. Poslední výhodou jsou finanční úspory. Po počáteční investici do ostrovní fotovoltaické elektrárny se stanete zcela nezávislými a váš odběr z distribuční sítě klesne na nulu. Cena za tento systém je tak v konečném zúčtování nižší než částka, kterou byste uhradili za stejný objem energie od tradičního distributora.

Jaké jsou nevýhody tohoto systému?

Nevýhodou tohoto systému je závislost na sluneční energii. V ojedinělých případech může nastat situace, během které se akumulátory vybijí a vy tak zůstanete bez zdroje elektřiny. Řešení problému s vyčerpáním veškeré nastřádané energie představují tzv. hybridní fotovoltaické elektrárny, které kromě baterií využívají jako záložní zdroj klasickou distribuční síť. Je ale nutné mít k distribuční síti přístup a proto se nehodí na odlehlá místa.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

RA SOLAR je členem CAFT!

S velkou radostí bychom vám chtěli oznámit, že jsme od nynějška členy Cechu Akumulace a FoTovoltaiky. Stali jsme se tak součástí sdružené, které má za cíl podporu rozvoje fotovoltaiky a zvyšování kval

Comments


bottom of page